Projectes

Foment de la relació família-escola:

La proposta consisteix en la formació d’un grup de treball per a famílies d’infants que presenten formes lleus dels Trastorns de l’Espectre Autista, entre les quals s’inclou la síndrome d’Asperger, així com per a professionals d’escoles ordinàries que treballen amb aquests infants. Es tracta de crear un espai d’acollida i de formació en el que es tractin des d’una perspectiva interdisciplinària la comprensió, l’acompanyament i l’educació d’aquests infants, i en el que es fomenti el diàleg entre les famílies i els professionals de l’educació. Finançament: Ajuntament de Barcelona (2015-2021), Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2016-2021) ICE de la UAB. Fundació PRESME.

Prevenció en salut mental:

Es tracta d’un servei desenvolupat des dels inicis de la Fundació, adreçat a nens i nenes i famílies. El principal objectiu és prevenir problemes de caràcter emocional, de comportament i d’aprenentatge, i d’afavorir el desenvolupament saludable dels infants estimulant la seguretat dels pares en l’exercici de les funcions parentals i la millora de la qualitat de les interaccions. En alguns casos s’empra el vídeo per a poder analitzar amb els pares les modalitats de comunicació i d’interacció. Finançament: Caixa Tarragona (2008-2009), Departament de Salut de la Diputació de Barcelona (2008-2010). Ajuntament de Barcelona (2016 i 2017). Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2006-2012, 2017-2019, 2020-2021). Departament de Benestar social de la Diputació de Barcelona (2015-2020). Fundació PRESME.

Prevenció de la marginació i foment de cohesió social

El projecte forma part d’una iniciativa endegada pel Servei d’Educació Postobligatòria del Consorci d’Educació, a tot Barcelona. Té com a objectiu ajudar al suport acadèmic i dur a terme una tutorització de joves en risc de fracàs escolar i d’abandonament prematur del sistema educatiu, i millorar les taxes d’escolarització en els estudis postobligatoris d’alumnes d’instituts situats a Barcelona. PRESME du a terme la intervenció en instituts dels districtes de Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó. Aquesta nova iniciativa substitueix el projecte “Seguim” dut a terme per la Fundació PRESME des de l’any 2013. Finançament: Consorci d’Educació de Barcelona (2019-2023).

El projecte “Assolim!” té com a principal objectiu potenciar les habilitats comunicatives i acadèmiques en joves d’origen immigrant, en un context educatiu no-formal, proper a l’escola, per prevenir el fracàs escolar i promoure l’empoderament dels nois i les noies, tot potenciant el seu creixement personal i la seva autonomia que els permeti construir un projecte formatiu i vital propi. Finançament: Ajuntament de Barcelona (2018). Departament d’Educació de la Diputació de Barcelona (2020). Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2017-2021). Fundació PRESME.

El Seguiment a les beques Zing és un programa impulsat per la Fundació Nous Cims, pel Servei d’Orientació del Pla Jove de Nou Barris i per la Fundació PRESME. Des del servei es pretén atendre a joves provinents d’instituts del districte de Nou Barris i que, un cop acabada l’Educació Secundària Obligatòria, volen continuar amb la formació postobligatòria, ja sigui un cicle formatiu de grau mitjà, superior o batxillerat, però que per motius econòmics no tenen assegurada aquesta continuïtat. L’objectiu és gestionar les beques concedides per la Fundació Nous Cims i oferir un seguiment tutorial per al seu correcte aprofitament, donant suport emocional en els casos que ho han requerit i ajuda acadèmica per superar els reptes que aquesta nova etapa suposa pels estudiants. Fundació Nous Cims (2016-2021). Fundació PRESME.

El projecte està emmarcat dins del projecte “Acompanyament per a la millora de l’èxit escolar: suport acadèmic i tutorització de joves”, que té com a principal objectiu desenvolupar estratègies per disminuir la taxa de fracàs escolar, orientar acadèmicament i professionalment els joves i evitar l’abandonament escolar.

Aquest objectiu va lligat també a treballar coordinadament amb els instituts de les joves. Es pretén donar l’oportunitat a noies que estan en situació de risc d’exclusió social de poder continuar amb el seu procés educatiu disposant de tots els recursos necessaris perquè puguin continuar amb el seu projecte professional.

Finançament: Diputació de Barcelona (2016 i 2017) i Dept. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2015-2017). Ajuntament de Barcelona (2015-2018, 2020-2021). Una part d’aquesta activitat s’ha dut a terme amb el finançament de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2015, 2017 i 2019). Institut català de la dona (2021). Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (2021). Fundació PRESME.

Acompanyament en la tasca educativa a pares i mares:

Es tracta d’un servei, desenvolupat des dels inicis de la Fundació, adreçat a nens i nenes i famílies per prevenir problemes de caràcter emocional, de comportament i d’aprenentatge, i d’afavorir el desenvolupament saludable dels infants estimulant la seguretat dels pares en l’exercici de les funcions parentals i la millora de la qualitat de les interaccions. En alguns casos s’empra el vídeo per a poder analitzar amb els pares les modalitats de comunicació i d’interacció. Finançament: Caixa Tarragona (2008-2009), Departament de Salut de la Diputació de Barcelona (2008-2010). Ajuntament de Barcelona (2016 i 2017). Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2006-2012, 2017-2019, 2020-2021). Departament de Benestar social de la Diputació de Barcelona (2015-2020). Fundació PRESME (fulletó).