Difusió i formació

  • Jornades
  • Assessoraments
  • Supervisions
  • Conferències
  • Cursos i seminaris
  • Elaboració de material didàctic i de diagnòstic
  • Materials

Cursos i seminaris

Curs de 30 hores adreçats a mestres de les escoles bressol municipals, a càrrec de Rosa Sellarès Viola. El diagnòstic i l’atenció primerenca adequada als infants amb TEA són molt importants. L’escola bressol pot ajudar molt a atendre’ls en les seves dificultats relacionals, comunicatives i cognitives tenint en compte que cada cas és un cas, i a acompanyar les famílies per tal de garantir un context de desenvolupament estable i contenidor.
L’objectiu del curs és oferir un espai de formació, de diàleg, discussió i d’intercanvi entre tots els participants que pugui ajudar els mestres en la relació i el treball amb aquests infants. Finançament: IMEB 2018 a 2021

S’ha continuat desenvolupant un programa d’intervenció breu de caràcter preventiu i proactiu adreçat a famílies amb criatures petites, amb dificultats i risc d’exclusió social per tal de poder actuar sobre els factors de risc i sobre la qualitat de les interaccions pares-fills. És un programa doncs que pretén millorar la qualitat de la interacció familiar i d’implicar les famílies en la dinàmica de l’escola intervenint en el mateix context educatiu i treballant pel canvi en grup.
Finançament: Ajuntament de Barcelona (2015-2021). Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (2016-2018). ICE de la UAB. Fundació PRESME.

La proposta consisteix en la formació d’un grup de treball per a famílies d’infants que presenten formes lleus dels Trastorns de l’Espectre Autista, entre les quals s’inclou la síndrome d’Asperger, així com per a professionals d’escoles ordinàries que treballen amb aquests infants. Es tracta de crear un espai d’acollida i de formació en el que es tractin des d’una perspectiva interdisciplinar la comprensió, l’acompanyament i l’educació d’aquests infants, i en el que es fomenti el diàleg entre les famílies i els professionals de l’educació. Es realitzen dos seminaris de cap de setmana.
Finançament: Fundació ACSAR (2011). Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya (2012). Ajuntament de Barcelona 2014 i 2015. Fundació PRESME.