Serveis a l’escola

Adreçats als equips directius, a ensenyants i a les AMPES de les escoles

L’oferta a les escoles es basa en la llarga experiència de PRESME en la temàtica de l’aprenentatge, en el treball amb criatures amb dificultats d’aprenentatge i amb les seves famílies i en la col·laboració amb escoles d’ensenyament primari, secundari i especial, i consisteix en:

 • Formació en els centres en qüestions relacionades amb: l’evolució emocional, social i cognitiva dels infants, la prevenció del fracàs escolar, la comprensió de les dificultats d’aprenentatge i/o d’adaptació a l’escola
 • Assessorament i intervenció en l’atenció a la diversitat en relació amb: 
  • Qüestions relacionades amb l’organització i la dinàmica institucional (organització del departament d’atenció psicopedagògica, propostes de materials, dinàmiques institucionals, relació amb les famílies…)
  • Casos individuals (diagnòstics psicopedagògics, orientació de casos, elaboració de propostes curriculars específiques o Plans Individualitzats)
 • Conferències, xerrades, tallers i trobades amb famílies i/o docents. L’objectiu és afavorir les relacions família-escola, l’eficàcia dels pares en la criança dels seus fills i fer difusió de nocions relacionades amb el desenvolupament intel·lectual i emocional de les criatures
 • Servei d’Acompanyament Psicopedagògic (SAPP). És un servei gratuït que s’ofereix a alguns nois i noies seleccionats pel centre, que presenten dificultats d’adaptació i d’aprenentatge. Té com a objectiu oferir atenció psicopedagògica, individual o en petits grups, adaptada al nivell de competències i a les necessitats emocionals de cada alumne

Aquestes activitats tant poden ser d’interès per les famílies com pels docents.

Mostra de conferències:

 • “Què passa amb els i les adolescents? Què ens preocupa com a pares?”
 • “Transgressió, autoritat i límits”
 • “Sexualitat: com abordar-la amb els nostres fills”
 • “Comunicar amb els adolescents”
 • “Com acompanyar els nostres fills en la tria dels estudis”